September 27, 2013

Fredag eftermiddag

Den nyss införda fruktskålen dök upp i ny skepnad.