May 19, 2015

Hufvudstaden!

Våra bilder pryder numera väggarna på Hufvudstadens Göteborgskontor!

150519_hufudstaden_kontor

 

150519_hufudstaden_kontor_2