May 23, 2014

Iceman

Detta kom fram vid dagens repro-plåtning från arkivet.