April 15, 2013

Kundmöte

Om detta inte genererar jobb, vad gör då det?