December 5, 2014

New Inn!

Salta lagom! Stefan Karlsson för Göteborgs Stad av Sturm&Drang i senaste numret av Faktum!