December 18, 2013

Testing Testing

Jämförelser av olika bakstycken idag.

Men vem är den mystiske mannen i foto-ramen??