April 23, 2015

Volvo & A+A Communication

På plats på Volvo med A+A Communications! Skyddsutrustning på!

 

 

150423_aa_communication_volvo

 

150423_aa_communication_volvo_2