February 19, 2015

Westerbergs!

Bilder från fotograferingen med Aoki för Hafa Westerbergs förra året!

02.Diamond.a_900px

09.Diamond.c

04.Calm.g

07.Calm.c