November 27, 2013

Wood.

131127_trä_2

Idag övar vi på fotografering av trä inför framtida uppdrag.