July 2, 2012

Elvine & Fänge

Två stabila varumärken. Inga jämförelser i övrigt.